Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /nfsmnt/hosting2_1/9/f/9f7485df-022b-4fa6-a9e5-3e2276103826/dssdk.sk/web/config_web.php on line 79

Notice: Undefined offset: 1 in /nfsmnt/hosting2_1/9/f/9f7485df-022b-4fa6-a9e5-3e2276103826/dssdk.sk/web/config_web.php on line 83
Úvodná stránka

Centrum sociálnych služieb Prameň,          ul. Matúškova 1631

V zariadení, prevažne deťom s rôznym druhom postihnutia, sa poskytujú sociálne služby dennou a týždennou formou pobytu. Špecifikom je rozšírená práca s klientmi s autizmom.

V zariadení sa poskytujú sociálne služby ambulantnou a pobytovou – týždennou formou osobám s rôznym druhom postihnutia do dovŕšenia dôchodkového veku.

Budova zariadenia so záhradou sa nachádza v centre mesta Dolný Kubín. Zariadenie poskytuje komplexnú starostlivosť, vrátane vzdelávania detí školského veku. Vzdelávanie sa realizuje v špeciálnej základnej škole, umiestnenej v budove zariadenia.

Zariadenie núdzového bývania a útulok, Záskalická 907

Od roku 2002 organizácia poskytuje pomoc a odborné poradenstvo v Zariadení núdzového bývania a útulku osamelým ženám v núdzi a matkám s deťmi, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii sociálnym vylúčením, alebo obmedzením jej schopnosti sa začleniť spoločensky a samostatne riešiť svoje problémy.

Viac...

Služba včasnej intervencie

Včasná intervencia predstavuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi alebo deťmi s rizikovým vývinom v ranom veku (0-7r.). Včasná intervencia stavia na silách a schopnostiach členov rodiny. 

Viac...

Aktivity v našom zariadení

Našim klientom sa snažíme vytvárať priesor pre odreagovanie, kreatívne myslenie a prejavenie vlastných potrieb v aktivitách. Pozrite si prehľad posledných aktivít.

Výlet v Zázrivej

Výlet v Zázrivej

Deň na ktorý sa väčšina klientov dlhšiu dobu tešila, patrí 29. jún 2018. V tento deň - piatok - sa konal koncoročný výlet do Zázrivej.

Viac...
Posedenie s rodičmi

Posedenie s rodičmi

Klienti zariadenia CSS PRAMEŇ Dolný Kubín si pripravili kultúrno-spoločenský program pre rodičov.

Viac...
Predstavenie Nadácie Dr. Klauna

Predstavenie Nadácie Dr. Klauna

V Centre sociálnych služieb PRAMEŇ Dolný Kubín, dňa 13. júna 2018, mali prijímatelia sociálnych služieb, ale aj zamestnanci, úsmev na tvárach. Do zariadenia pricestoval klaun.

Viac...
Deň bez bariér

Deň bez bariér

Dolný Kubín sa stal vo štvrtok 7. júna 2018 dejiskom akcie s názvom Deň bez bariér. Organizovalo ho občianske združenie Ľudia proti hendikepu. Nechýbali ani naši klienti.

Viac...