Centrum sociálnych služieb Prameň,          ul. Matúškova 1631

V zariadení, prevažne deťom s rôznym druhom postihnutia, sa poskytujú sociálne služby dennou a týždennou formou pobytu. Špecifikom je rozšírená práca s klientmi s autizmom.

V zariadení sa poskytujú sociálne služby ambulantnou a pobytovou – týždennou formou osobám s rôznym druhom postihnutia do dovŕšenia dôchodkového veku.

Budova zariadenia so záhradou sa nachádza v centre mesta Dolný Kubín. Zariadenie poskytuje komplexnú starostlivosť, vrátane vzdelávania detí školského veku. Vzdelávanie sa realizuje v špeciálnej základnej škole, umiestnenej v budove zariadenia.

Dotazník spokojnosti...

Zariadenie núdzového bývania a útulok, Záskalická 907

Od roku 2002 organizácia poskytuje pomoc a odborné poradenstvo v Zariadení núdzového bývania a útulku osamelým ženám v núdzi a matkám s deťmi, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii sociálnym vylúčením, alebo obmedzením jej schopnosti sa začleniť spoločensky a samostatne riešiť svoje problémy.

Viac... Dotazník spokojnosti...

Služba včasnej intervencie

Včasná intervencia predstavuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi alebo deťmi s rizikovým vývinom v ranom veku (0-7r.). Včasná intervencia stavia na silách a schopnostiach členov rodiny. 

Viac...

Blížiace sa podujatie

Aktivity v našom zariadení

Našim klientom sa snažíme vytvárať priesor pre odreagovanie, kreatívne myslenie a prejavenie vlastných potrieb v aktivitách. Pozrite si prehľad posledných aktivít.

K A R N E V A L

K A R N E V A L

zabávali sme sa na KARNEVALE

Viac...
Slávnostná akadémia

Slávnostná akadémia

Pripomenuli sme si 25. výročie založenia zariadenia.

Viac...
Návšteva ZOO s Dr. Klaunom

Návšteva ZOO s Dr. Klaunom

Skupinka klientov zariadenia navštívila ZOO Bojnice.

Viac...
Návšteva Oravskej galérie

Návšteva Oravskej galérie

!VŠETKO VON" - pod týmto názvom sa konala výstava talianskeho autora Marco Gerbi, ktorú sme si boli pozrieť

Viac...

Aktuálny jedálny lístok

Aktivity v našom zariadení

Našim klientom sa snažíme vytvárať priesor pre odreagovanie, kreatívne myslenie a prejavenie vlastných potrieb v aktivitách. Pozrite si prehľad posledných aktivít.

K A R N E V A L

K A R N E V A L

zabávali sme sa na KARNEVALE

Viac...
Slávnostná akadémia

Slávnostná akadémia

Pripomenuli sme si 25. výročie založenia zariadenia.

Viac...
Návšteva ZOO s Dr. Klaunom

Návšteva ZOO s Dr. Klaunom

Skupinka klientov zariadenia navštívila ZOO Bojnice.

Viac...
Návšteva Oravskej galérie

Návšteva Oravskej galérie

!VŠETKO VON" - pod týmto názvom sa konala výstava talianskeho autora Marco Gerbi, ktorú sme si boli pozrieť

Viac...