Pre prístup ku faktúram a objednávkam po 1.1.2014 navštívte web asseccosolutions.

Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 ARCHÍV
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
11/2021Darovacia zmluva26.7.202126.07.2021 13:29:07
10/2021Zmluva o dodávkach stravy 29.6.202129.06.2021 16:43:39
9/2021Zmluva o odbere BRKO26.5.202126.05.2021 10:35:45
8/2021Zmluva o prevádzke internetovej aplikácie30.04.202130.04.2021 13:41:07
7/021Zmluva o dielo 001/2021/Vy30.04.202130.04.2021 13:25:08
6/2021Zmluva o zbere a zneskodneni odpadu31.03.202108.04.2021 14:26:40
4/2021Licencna zmluva 31.03.202131.03.2021 12:15:24
3/2021Zmluva o poskytovani sluzieb jedalne30.03.202130.03.2021 12:36:30
1/2021Ramcova dohoda04.01.202105.01.2021 15:33:08