Pre prístup ku faktúram a objednávkam po 1.1.2014 navštívte web asseccosolutions.

Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2024 Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 ARCHÍV
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
21/2022Rámcová dohoda29.12.202230.12.2022 17:39:36
20/2022Rámcová dohoda29.12.202230.12.2022 17:35:23
19/2022Rámcová dohoda29.12.202230.12.2022 17:32:27
18/2022Rámcová dohoda29.12.202230.12.2022 17:27:50
17/2022Zmluva o poskytovaní služieb jedálne29.12.202230.12.2022 17:22:03
16/2022Zmluva o združenej dodávke elektriny28.12.202230.12.2022 17:16:25
15/2022Zmluva o dielo03.10.202203.10.2022 16:47:52
14/2022Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 20/202130.09.202230.09.2022 16:28:04
13/2022Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb jedálne č. 04/202230.09.202230.09.2022 16:18:44
12/2022Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č.19/202123.09.202223.09.2022 16:40:22
11/2022Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č.23/202122.8.202222.08.2022 16:19:16
10/2022Darovacia zmluva25.07.202222.08.2022 13:32:07
09/2022Dodatok č.1 k Zmluve o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu01.07.202230.06.2022 16:30:37
08/2022Zmluva o zabezpečeni výkonu činnosti zodpovednej osoby č.ZO/2022ZAP14727-221.06.202222.06.2022 16:45:35
07/2000Zmluva o dodávkach stravy21.06.202222.06.2022 16:43:35
05/2022Dodatok c.2 k Zmluve o dodávkach stravy29.03.202229.03.2022 15:36:24
06/2022Darovacia zmluva 29.03.202229.03.2022 15:30:17
04/2022Zmluva o poskytovani sluzieb jedalne28.03.202228.03.2022 14:46:59
03/2022Zmluva o spolupraci pri ochrane osobnych udajov25.03.202225.03.2022 14:47:22
02/2022Licencna zmluva IS CYGNUS25.03.202225.03.2022 14:36:38
01/2022Zmluva o vývoze odpadových nádob na separ.odpad04.01.202205.01.2022 10:49:10