Pre prístup ku faktúram a objednávkam po 1.1.2014 navštívte web asseccosolutions.

Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2024 Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 ARCHÍV
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
16/2023Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná24.11202327.11.2023 15:50:12
15/2023DODATOK Č. 2 k licenčnej zmkve zo dňa 28.3.202301.12.202316.11.2023 17:37:29
14/2023Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb pre podnikateľov podľa zákona č. 452/2021 Z.z. o lektronických komunikáciách09.11.202316.11.2023 17:26:37
13/2023Zmluva o odbornej správe registratúrnych záznamov05.10.202305.10.2023 14:40:36
11/2023Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve zo dňa 28.03.20231.10.202329.09.2023 17:51:01
12/2023Darovacia zmluva č. 1/202318.09.202329.09.2023 14:10:59
10/2023Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode28.07.202331.07.2023 18:24:34
09/2023Zmluva o dodavkach stravy30.06.202303.07.2023 15:43:46
08/2023Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského reštauračného odpadu23.06.20323.06.2023 11:37:54
07/2023Zmluva o prevádzke internetovej aplikácie16.5.202316.05.2023 15:04:20
06/2023Dodatk č. 1 k Zmluve o dodávkach stravy30.03.202330.03.2023 18:19:00
04/2023Licenčná zmluva IS CYGNUS28.03.202328.03.2023 17:35:28
03/2023Zmluva o poskytovaní služieb jedálne28.03.202328.03.2023 17:33:09
02/2023Rámcová dohoda04.01.202304.01.2023 17:22:18
01/2023Rámcová dohoda02.01.202302.01.2023 18:09:22