Slávnostná akadémia

         pri príležitosti 25. výročia vzniku zariadenia CSS PRAMEŇ Dolný Kubín

         Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ v Dolnom Kubíne  tento školský rok slávilo 25. výročie založenia. Túto výnimočnú udalosť si vedenie zariadenia, jej zamestnanci, prijímatelia sociálnej služby, rodičia klientov a vzácni pozvaní hostia pripomenuli na Slávnostnej akadémii 3. 12. 2018 v priestoroch estrádnej sály Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Jej súčasní i minulí klienti a sociálni pracovníci reprezentujú seba, ale i Žilinský kraj svojimi pracovnými výsledkami, konaním, správaním, svojou profesionalitou a tvorivosťou. Sú jeho súčasťou i tvorcami jeho kultúrneho a vzdelávacieho priestoru už od roku 1993. Riaditeľ zariadenia Mgr. Jozef Kazárik prevzali z rúk vedúcej sociálneho odboru Žilinského samosprávneho kraja Ing. Ivety Ďurišovej pamätnú plaketu. Pre všetkých bol pripravený kultúrny program a slávnostná recepcia.

Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ Dolný Kubín sa pre mnohých  stalo miestom s tvorivou atmosférou, miestom, kde sa naučili zdravotne postihnutí využiť svoje zručnosti, kde sa rozvinula ich láska k praktickým zručnostiam a pracovným návykom.