Ukážky prvej pomoci

Začiatkom januára 2020 si študenti Strednej zdravotníckej školy  v Dolnom Kubíne pre nás pripravili vzájomné stretnutie. Jeho cieľom bolo, aby nás oboznámili so základnými postupmi pri poskytovaní prvej pomoci v prípade potreby. Niektoré poznatky sme už mali osvojené, tak sme si to aspoň upevnili. Veľkým prínosom akcie boli praktické ukážky n figurínach študentmi. Rovnako sme mali možnosť jednotlivé techniky si sami vyskúšať. Bolo to pre nás všetkých prítomných poučné.